Bibliográfiánk azokra az irodalmi alkotásokra kívánja felhívni az olvasók figyelmét, amelyek magas művészi színvonalon örökítették meg az 1956-os forradalmat. A lista reményeink szerint folyamatosan bővülni fog.

Prózai alkotások
Drámák, irodalmi forgatókönyvek
Versek

Prózai alkotások

Regények, dokumentumregények, memoárok

ACZÉL Tamás, Illuminációk, Európa Kiadó, Bp., 1991
ALBERT Gábor, Hol vannak azok az oszlopok?, Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1999
BALOGH Elemér, A tanár úr (Brusznyai Árpád életéről), Kráter Kiadó, Pomáz, 2007
BENEDIKTY Tamás, Szuvenír, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Bp., 2006
BERTÓK László, Priusz = B. L., Priusz, Századvég, Bp., 1994 (5-96.), 78-82.
BITÓ László, Örökség – ’56 regénye, Noran Libro, Bp., 2013
CSERNÁK Árpád – GERENCSÉR Zsolt, Felnőtté tiporva, Kráter Kiadó, Pomáz, 2003
CZAKÓ Gábor, Iskolavár, Szépirodalmi, Bp., 1979
CZAKÓ Gábor, Megváltó = Cz. G., A szoba – Megváltó – Sárkánymese, Magvető, Bp., 1982 (109-284.), 275-276.    
CZAKÓ Gábor, Várkonyi krónika, Szépirodalmi, Bp., 1984
DÉNES Tibor, Budapest nincs többé Budapesten, Újváry „Griff” Verlag, München, 1981
EÖRSI István, Emlékezés a régi szép időkre (Börtönkönyv), Noran Kiadó, Bp., 2006
ESZE Dóra, Két tojás, Ab Ovo, Bp., 1996
GALGÓCZI Erzsébet, A közös bűn = G. E., A közös bűn, Szépirodalmi, Bp., 1981, 5-207.
GALGÓCZI Erzsébet, A főügyész felesége = G. E., A közös bűn, 313-435.
GALGÓCZI Erzsébet, Törvényen belül, Kortárs, 1980/7., 1043-1109.   
GERGELY Ágnes, Stációk, Szépirodalmi, Bp., 1983 
GYÁRFÁS Miklós, Butaságom története = Gy. M., A szerep – Butaságom története – Volt egyszer egy színház, Szépirodalmi, Bp., 1985 (183-266.), 222-230.
HÁY Gyula, Született 1900-ban (Emlékezések) (ford. MAJOROS Éva), Interart, Bp., 1990
JÓKAI Anna, Napok, Széphalom Könyvműhely, Bp., 2001
KABDEBÓ Tamás, Danubius Danubia (Folyamregény), Argumentum, Bp., 1998
KABDEBÓ Tamás, Minden idők = K. T., Minden idők. Köpölyözés, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Bp., 2006, 9-100.
KARÁTSON Gábor, Ötvenhatos regény, Helikon, Bp., 2005
KARINTHY Ferenc, Budapesti ősz, Szépirodalmi, Bp., 1982
KÁRPÁTI Kamil, A menyasszony vetkőztetése, Stádium Kiadó, Bp., 2010
KÁRPÁTI Kamil, Az Isten háta fekete 4 = Kárpáti Kamil Összes prózái 6., Stádium, Bp., 2014, 227-469.
KOVÁCS István, A gyermekkor tündöklete, Magyar Napló, Bp., 2006
KURUCZ Gyula, Kicsi nagyvilág, Szépirodalmi, Bp., 1978
MÉSZÖLY Miklós, Pannon töredék = M. M., Pannon töredék, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2007 (5-55.), 39-55.
MEZEI András, Szerencsés Dániel. A Hunyorgó regénye 1956, Athenaeum, Bp., 2006
MEZEY Katalin, Ismernek téged = M. K. Ismernek téged, Magyar Napló, Bp., 2014, 153-253.
MEZEY Katalin, Levelek haza, Magyar Napló, Bp., 2017
NÁDAS Péter, Emlékiratok könyve, Szépirodalmi, Bp., 1986
NAGY András, A Bang-Jensen ügy’56 nyugati ellENSZélben, Magvető, Bp., 2005
OLÁH János, Közel, Magyar Napló, Bp., 2014
PAPP Tibor, Innen el, Nap Kiadó, Bp., 2012
REISINGER Attila, Sötét falevelek, 1956, Accordia, Bp., 2006
REISINGER Attila, Holtak ideje, Magyar Napló, Bp., 2015
REISINGER Attila, A Lajta menti forradalom = A Lajta menti forradalom, Magyar Napló, Bp., 2016, 7-76.
RÓNAY György, A párduc és a gödölye, Szent István Társulat, Bp., 2003
SÁNTA Ferenc, Húsz óra, Magvető, Bp., 1964
SIMONFFY András, Rozsda ősz, Magvető, Bp., 1990
SPIRÓ György, Tavaszi tárlat, Magvető, Bp., 2010
SZAKONYI Károly, Bolond madár, Magvető, Bp., 1989
SZALAY Károly, Párhuzamos viszonyok, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Bp., 2003
SZILÁGYI Andor, A világtalan szemtanú: naivregény, Kráter, Bp., 1989
TEMESI Ferenc, Apám, L’ Harmattan Kiadó, Bp., 2013
VÁGVÖLGYI B. András, Kolorádó Kid, Nyitott Könyvműhely, Bp., 2010
VÁMOS Miklós, Zenga zének, 2., nem változatlan kiadás, Ab Ovo, Bp., 1996
VATHY Zsuzsa, Itt a szépséget nézzük, Pesti Szalon, Bp., 1995
ZÁVADA Pál, Kulákprés (Család- és falutörténeti szociográfia. Tótkomlós 1945-1956),  Magvető, Bp., 2016

Elbeszélések (illetve rövidebb, elbeszélésszerű önéletrajzi írások)

ÁCS Margit, A hiány = Á. M., Csak víz és levegő, Szépirodalmi, Bp., 1977, 58-105.
ÁCS Margit, „Te piszok ellenforradalmár!” = „Támadó tűz voltunk”. Magyar írók és költők az 1956-os forradalomról (szerk. OLÁH János és MEZEY Katalin), Magyar Művészeti Akadémia, Bp., 2016, 183-187.
ACZÉL Tamás, Egy villa története = 1956 – Magyar írók novellái (összeállította: POMOGÁTS Béla), Noran, 2006, 300-323.
ÁGH István, Ezredesné csillagokban = Á. I., Októberi fogadalom, Nap Kiadó, Bp., 2006, 113-123.
ÁGH István, Gumibot a gólyabálon = Októberi fogadalom, 13-17.   
ÁGH István, Hulló levelek vére = Októberi fogadalom, 7-12. /Újabb megjelenés: „Támadó tűz voltunk”. Magyar írók és költők az 1956-os forradalomról, 149-152./
ÁGH István, Köd = Októberi fogadalom, 124-138. /Újabb megjelenés: Metszetek. Mai magyar prózák. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának prózaantológiája, szerk. ERŐS Kinga, Orpheusz Kiadó, Bp., 2016, 11-21./
CSALOG Zsolt, Ötvenhat vége (Részlet egy portréból), Holmi, 1990/5., 512-519.
DÉRY Tibor, Számadás = D. T., Válogatott versek, kisregények, novellák, Ítélet nincs (szerk. RÉZ Pál), Szépirodalmi, Bp., 1990, 369-405.
DÉRY Tibor, Philemon és Baucis = D. T., Válogatott versek, kisregények, novellák, Ítélet nincs, 406-417.
DÉRY Tibor, Két asszony = D. T., Válogatott versek, kisregények, novellák, Ítélet nincs, 418-460.
EMBER Mária, Gyulavári ballada = 1956 – Magyar írók novellái, 443-453.
EÖRSI István, Történetek egy hideg faházban = 1956 – Magyar írók novellái, 259-299.
FEJES Endre, Vonó Ignác = 1956 – Magyar írók novellái, 199-208.
FERDINANDY György, 1956 – Egy rendhagyó történelemóra vázlata = F. Gy., Fekete karácsony, Magyar Napló, Bp., 2016, 5-8.
FERDINANDY György, Mágneses erővonalak = Fekete karácsony, 9-52.  
FERDINANDY György, Az a nap = Fekete karácsony,53-58.
FERDINANDY György, Aranyszájú = Fekete karácsony, 59-60.
FERDINANDY György, A fiaink = Fekete karácsony, 61-64.
FERDINANDY György, Egy másik élet = Fekete karácsony, 65-71. 
FERDINANDY György, A piros kabátos lány = Fekete karácsony, 72-89.  
FERDINANDY György, A koronaőr lánya = Fekete karácsony, 90-115.  
FERDINANDY György, Négy telefon = Fekete karácsony, 116-123.
FERDINANDY György, Még mindig élsz? = Fekete karácsony, 124-132.  
FERDINANDY György, Anya és a forradalom = Fekete karácsony, 133-138.  
FERDINANDY György, Tanulmányúton = Fekete karácsony, 139-146.  
FERDINANDY György, Apám arcvonásai = Fekete karácsony, 147-150. 
FERDINANDY György, Fekete karácsony = Fekete karácsony, 151-158.
FERDINANDY György, Fortuna szekerén = Fekete karácsony, 159-167.
FERDINANDY György, Troll = Fekete karácsony, 168-170. 
FERDINANDY György, Veteránok = Fekete karácsony, 171-176.
FERDINANDY György, Keresem a helyem = Fekete karácsony, 177-183.  
FERDINANDY György, Asztal vagyok (műfajtalankodás) = Fekete karácsony, 184-192.
FERDINANDY György, Az első évek = Fekete karácsony, 193-197.
FERDINANDY György, Addenda (A pótcselekvésekről) = Fekete karácsony, 198-203. 
GALGÓCZI Erzsébet, Ami a Vidravasból kimaradt = 1956 – Magyar írók novellái,43-50.
GÁLL István, Az apa = G. I., Válogatott elbeszélések I., Szépirodalmi, Bp., 1989, 464-500.
GÖMÖRI György, Patetikus szimfónia = 1956 – Magyar írók novellái, 490-509.  
GÖNCZ Árpád, Hazaérkezés = 1956 – Magyar írók novellái, 574-575.
HATÁR Győző, A torony (Pillanatfelvétel) = „Támadó tűz voltunk”. Magyar írók és költők az 1956-os forradalomról, 55-58.    
IGNÁCZ Rózsa, Igazat játszottak… = 1956 – Magyar írók novellái, 58-62.
KAMONDY László, Fegyencek szabadságon = 1956 – Magyar írók novellái, 172-198.
KÁRPÁTI Kamil, Életem legnagyobb szarvasbogara = K. K., Próbaakasztás, Stádium, Bp., 2016, 9-22.
KÁRPÁTI Kamil, Próbaakasztás = K. K., Próbaakasztás, Stádium, Bp., 2016, 37-43.
KERTÉSZ Ákos, Fehér, hallgatag falak = K. Á., A világ rendje, Szépirodalmi, Bp., 1984, 295-305.   
KERTÉSZ Imre, Az angol lobogó = Az angol lobogó. Elbeszélések, Magvető, Bp., 2001, 5-63.
KONRÁD György, Álmerénylő hosszú kabátban = 1956 – Magyar írók novellái, 5-42.
LADÁNYI László, Novemberi misztérium = 1956 – Magyar írók novellái, 510-516.
MÁNDY Iván, Temetők = 1956 – Magyar írók novellái, 155-171.
MAROSI Gyula, Generalisszimusz az Akácfa utcában = M. Gy., Generalisszimusz az Akácfa utcában, Magyar Napló, Bp., 2016, 47-83.
MAROSI Gyula, Ismeretlen valaki = M. Gy., Generalisszimusz az Akácfa utcában, 84-93.
MEZEY Katalin, A mosógép = M. K., Ismernek téged, Magyar Napló, Bp., 2014, 139-146.
MEZEY Katalin, Ég a város = M. K., Ismernek téged, 117-138.
MEZEY Katalin, Három kísérlet = M. K., Ismernek téged, 103-116.
MEZEY Katalin, Október árnyéka = „Támadó tűz voltunk”. Magyar írók és költők az 1956-os forradalomról, 231-235.
OLÁH János, Koppány doktor = O. J., Az Örvényes partján, Szépirodalmi, Bp., 1988, 229-248.
OLÁH János, Október mérge = O. J., Az Örvényes partján, 249-263.
OLÁH János, Papírsárkány = „Támadó tűz voltunk”. Magyar írók és költők az 1956-os forradalomról, 209-218.
ÖRKÉNY István, A Hattyú halála = 1956 – Magyar írók novellái, 409-442.
ÖRKÉNY István, Fohász = 1956 – Magyar írók novellái, 469-489.
PÓSA Zoltán, Minden szavamban ketten létezünk, Magyar Napló, 2016/12., 9-18.; 2017/1., 4-13.   
SÁRKÖZI Mátyás, Menekülők = 1956 – Magyar írók novellái, 388-395. 
SZÁSZ Béla: Az első halott = 1956 – Magyar írók novellái, 116-131.
SZIRÁKY Judit, Ködben = 1956 – Magyar írók novellái, 378-387.
VÁRI FÁBIÁN László, Vásártér (egy készülő regény részlete) = „Támadó tűz voltunk”. Magyar írók és költők az 1956-os forradalomról, 272-276.
VATHY Zsuzsa, Klauzál tér ’56 = „Támadó tűz voltunk”. Magyar írók és költők az 1956-os forradalomról, 173-182.

Naplók, naplószerű esszéisztikus feljegyzések

DÉRY Tibor, Börtönnapok hordaléka: önéletrajzi jegyzetek, 1958 (s. a. r. BOTKA Ferenc), Múzsák, Bp., 1989
EMBER Mária, Mindent késve. 1956-os naplójegyzetek és feljegyzések, Noran Kiadó, Bp., 2006
FODOR András, Ezer este Fülep Lajossal. Naplójegyzetek (részlet) = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, szerk. MEDVIGY Endre, POMOGÁTS Béla, Püski, Bp., 1991, 20-22.
ILLYÉS Gyula, Atlantisz sorsára jutottunk. Naplójegyzetek 1956-1957 (szerk. ILLYÉS Mária – HORVÁTH István), Magyar Művészeti Akadémia – Magyar Szemle, Bp., 2016
KÓNYA Lajos, Napló 1956-ból (szöveggondozó: FEHÉR Bence), www.konya.hu/ Naplo56.htm
LÁZÁR Ervin, Napló, Osiris, Bp., 2007, 195-199.
MÁRAI Sándor, Napló 1945-1957 (részlet) = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 97-99.
NÉMETH László, A magyar forradalomról (s. a. r. NÉMETH Judit), Nap Kiadó, Bp., 2011
ÖRKÉNY István, Noteszlapok 1956-ból (közzéteszi: RADNÓTI Zsuzsa), Holmi, 1991/10., 1354-1364.
RÓNAY György, Napló (részlet) = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 41-43.
TAMÁSI Áron, Napló 1956-57 = Zeng a magosság. In memoriam Tamási Áron, szerk. TAMÁS Menyhért, Nap Kiadó, Bp., 1999, 223-235.
VÁCI Mihály, Napló 1956 októberéből = Lobogó jegenyék: V. M. ismeretlen naplója 1956 októberéből, versei és vallomásai (szerk. TASNÁDI Gábor), Közdok, Bp., 2004, 43-54.
VERES Péter, Olvasónapló 1956-1969 (részlet) = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 105-107.
ZIMÁNDI Pius, A forradalom éve. Krónika 1956-ból, Századvég / 1956-os Intézet, Bp., 1992     

 

Drámák, irodalmi forgatókönyvek

 
FALUSI Márton, Szélfútta levél = Hitel, 2016/10., 4-35.; 2016/12., 48-70.
GALGÓCZI Erzsébet, A főügyész felesége = G. E., A főügyész felesége, Magvető, Bp., 1974, 5-115.
HAMVAI Kornél, Körvadászat = H. K., Hóhérok hava (hat színdarab), Ulpius Ház Könyvkiadó, Bp., 2005 (5-86.), 63-86.
HEGEDŰS László, Rongylabda, Püski Kiadó, Bp., 2006
HUBAY Miklós, Késdobálók = H. M., A szív sebei, Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1978, 87-158.
KABDEBÓ Tamás, Köpölyözés = K. T., Minden idők. Köpölyözés, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Bp., 2006, 101-148.
KISS József, Az angyalok nem sírnak = K. J., Angyalok a függöny mögött, Széphalom Könyvműhely, Bp., 2014, 215-269.
SCHWAJDA György, Ballada a 301-es parcella bolondjáról = Rivalda 89-90 (szerk. LOVAS Ildikó), Magvető, Bp., 1991, 451-504.
SPIRÓ György, Kvartett = S. Gy., Három dráma, Scolar, 2006, 161-223.
SZILÁGYI Andor, Böllérénekek (bemutató: Szerb Nemzeti Színház, Újvidék, 1998)
SZILÁGYI Andor, Mansfeld – Magasabb szempontból (Forgatókönyv), Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2006
SZILÁGYI Andor, tothilonka.hu (filmforgatókönyv), Kinograf Kiadó, Bp., 2012
SZILÁGYI Andor, Tóth Ilonka (bemutató: Nemzeti Színház, Bp., 2016)
SZŐCS Géza, Liberté 1956, Alexandra Kiadó, Pécs, 2006
TAMÁS Menyhért, Tamási, Kortárs, 2003/11., 73-80.  

Versek

ACZÉL Tamás, Búcsú barátaimtól = Október 23., szerk. Szigethy Gábor, Bp., 2012, 244-247.
ACZÉL Tamás, Feltámadás = Október 23., 362-363.
ÁGH István, A forradalom szerelmesei, Kortárs, 2017/2., 4.
ÁGH István, A Nyugati pályaudvar éje = Á. I., Összegyűjtött versek I., Nap Kiadó, Bp., 2013, 393-394.  
ÁGH István, A Parlamentnél = Október 23., 80.
ÁGH István, Csak dőlt és folyt = Á. I., Októberi fogadalom, Nap Kiadó, Bp., 2006, 105.
ÁGH István, Halottak napjára = „Támadó tűz voltunk”, szerk. OLÁH János és MEZEY Katalin, Magyar Művészeti Akadémia, Bp., 2016, 145-146.  
ÁGH István, Keresztvitel, Magyar Napló, 2016/10., 32-33.
ÁGH István, Magyar Katalin = „Támadó tűz voltunk”, 146-147.
ÁGH István, Októberi fogadalom = „Támadó tűz voltunk”, 148.  
ÁGH István, Összegyűjtött vallomások = Október 23., 78-79.
ÁGH István, Tabu = Októberi fogadalom, 83.
ANDRÁS Sándor, Nagy Imre = Október 23., 314.
ANDRÁS Sándor, Gyászmise a Hattyú utcai kocsmában = Október 23., 315-316.
ANDRÁS Sándor, sírnál? (Nagy Imre temetése) = A. S., A teremtéselőtti ember, Orpheusz Kiadó, Bp., 1993, 77-78.
BAKA István, Halottak napja = Október 23., 183.
BAKUCZ József, Órák, Új Látóhatár, 1959/1., 5-8.
BELLA István, A ligetben ma újra láttam = Október 23., 98.
BELLA István, Arccal a földnek = „Támadó tűz voltunk”, 163-164.
BELLA István, Kollégium = Október 23., 295.
BELLA István, Önéletrajz, 1996 = „Támadó tűz voltunk”,162.
BENJÁMIN László, Elesettek = Október 23., 46.
BENJÁMIN László, Vérző zászlók alatt = Vérrel virágzó 1956. Ötven magyar költő versei, szerk. BENKE László, Hét Krajcár Kiadó, Bp., 2006, 174-177.
BENKE László, Ezredvégi játékok = Vérrel virágzó 1956, 211-212.
BENKE László, Hang a föld alól = Vérrel virágzó 1956, 200-201.
BERDA József, Borzalom, Holmi, 2004/2., 132.
BÉRI Géza, Vörösmarty = „Támadó tűz voltunk”, 107.  
BIHARI Sándor, Fénykép Nagy Imréről = Október 23., 321.
BIHARI Sándor, Virrasztás = Vérrel virágzó 1956, 151.  
BUDA Ferenc, [A tornyok] = B. F., Túl a falon – Az én ötvenhatom,  Holnap Kiadó, Bp., 2006, 9.    
BUDA Ferenc, Rend = Túl a falon, 10-11.
BUDA Ferenc, Tizenöt-húszéves halottak = Túl a falon,12.
BUDA Ferenc, Pesten esik a hó= Túl a falon, 13.   
BUDA Ferenc, Írásjel nélkül= Túl a falon, 14.   
BUDA Ferenc, Vagyunk verebek = Túl a falon, 15.  
BUDA Ferenc, Törtkarú = Túl a falon, 16.
BUDA Ferenc, Mécsesszemű remény = Túl a falon, 17.  
BUDA Ferenc, Földfekete = Túl a falon, 18.  
BUDA Ferenc, Kihűl = Túl a falon, 19. 
BUDA Ferenc, (Súlyosan jár a szívem) = Túl a falon, 20.
BUDA Ferenc, Séta = Túl a falon, 21.
BUDA Ferenc, Mondd, ugye soha = Túl a falon,22.
BUDA Ferenc, A vétkeim hatalmasak = Túl a falon, 23.
BUDA Ferenc, (Tehén tőgyéből csurrant fellegek) = Túl a falon, 24.
BUDA Ferenc, Tűnődöm = Túl a falon, 25.  
BUDA Ferenc, Felleg mögött = Túl a falon, 26.
BUDA Ferenc, Esti üzenet = Túl a falon, 27-30.  
BUDA Ferenc, Nőttem = Túl a falon, 31.
BUDA Ferenc, Korommezőkön = Túl a falon, 32.  
BUDA Ferenc, Összevert = Túl a falon, 33.
BUDA Ferenc, Töredékek (Harangszavú szabadság) = Túl a falon, 34-36.   
BUDA Ferenc, (Kiskésemmel) = Túl a falon, 37.  
BUDA Ferenc, (Oldalt és szemközt) = Túl a falon, 38.  
BUDA Ferenc, (Az ember olykor…) = Túl a falon, 39.
BUDA Ferenc, (Az ablakon) = Túl a falon, 40.
BUDA Ferenc, (Kinn a vasúton) = Túl a falon, 41.  
BUDA Ferenc, (A fal fehérjén) = Túl a falon, 42.  
BUDA Ferenc, (Keresni mindig…) = Túl a falon, 43. 
BUDA Ferenc, (Alig pihent…) = Túl a falon, 44.  
BUDA Ferenc, (Huszonegy évem..) = Túl a falon, 45.
BUDA Ferenc, (Ígértek enyhítést) = Túl a falon, 46.  
BUDA Ferenc, Várni = Túl a falon, 47.
BUDA Ferenc, Este van = Túl a falon, 48.
BUDA Ferenc, Messzehordó = Túl a falon, 49-50.
BUDA Ferenc, A szó, 53.
BUDA Ferenc, Könyörgés = Túl a falon, 54-55.
BUDA Ferenc, Tél = Túl a falon, 56.  
BUDA Ferenc, Kutya a társam = Túl a falon, 57.
BUDA Ferenc, Csillag les rám = Túl a falon, 58.
BUDA Ferenc, Szűkölnek fagyok = Túl a falon, 59.
BUDA Ferenc, Túl a falon = Túl a falon, 60.  
BUDA Ferenc, Mi híja még mi híja már = Túl a falon, 61.  
BUDA Ferenc, Fekszem csak egymagam = Túl a falon, 62.  
BUDA Ferenc, Két töredék = Túl a falon, 63.
BUDA Ferenc, 1956 – Töredékek = Túl a falon, 64.  
BÚZÁS Huba, A pesti srác = Vérrel virágzó 1956, 220-221.
CSANÁDI Imre, Az 56-os évre = Cs. I., Egy hajdani templomra, Szépirodalmi, Bp., 1989, 276-279.   
CSANÁDI Imre, Szüret múltán = Piros a vér a pesti utcán, szerk. GYŐRI László, Magyar Napló, Bp., 2006, 299.
CSANÁDI Imre, Vér = Piros a vér a pesti utcán, 196.
CSIKI Ágnes Mária, De odahaza ég a város = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, szerk. MEDVIGY Endre, POMOGÁTS Béla, Püski, Bp., 1991, 28-29.
CSILLAG Tibor, (Filmes műszóval:) ’56 áttűnése 1968-on = Cs. T., Veszélyes utazás, Stádium, Bp., 1995, 44-49.
CSILLAG Tibor, Vérző szarvas = Cs. T., Veszélyes utazás, 113-114.
CSIILAG Tibor, Ötvenhatról = Cs. T., Ködből nő a haza, Stádium, Bp., 2013, 9-10.
CSILLAG Tibor, Az elárult ’56 = Cs. T., Ködből nő a haza, 38-39.
CSOÓRI Sándor, Emlékezés 1956 novemberére = „Támadó tűz voltunk”, 89-90.
CSOÓRI Sándor, Ha volna életem = Vérrel virágzó 1956, 226-227.
CSOÓRI Sándor, Így lásson, aki látni akar = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 165-166.   
DEÁK-SÁROSI László, Óda az 1956-os dokumentumfilm-felvételekről, Magyar Napló, 2016/10., 38.
DÉKÁNY Károly, A szálláson = Vérrel virágzó 1956, 58-60.
DEVECSERI Gábor, Láttam hamuszín arcotok = Október 23., 32-34.
DOBAI Péter, Albert Camus emlékére, aki 1956-ban kiállt a vértanú Magyarországért „A magyarok vére” című vádiratában = „Támadó tűz voltunk”, 240-241.
DÖBRENTEI Kornél, A magyar nép „Miatyánk”-ja = Október 23., 257.
DÖBRENTEI Kornél, Elgurult üveggolyók = „Támadó tűz voltunk”, 255.  
DÖBRENTEI Kornél, Halottak napi vers = Október 23., 186-189.
DÖBRENTEI Kornél, Miatyánk = Október 23., 257.
DÖBRENTEI Kornél, Summáját írom… = Október 23., 254-256.
DÖBRENTEI Kornél, Születésnapi halál = „Támadó tűz voltunk”, 259.
DUTKA Ákos, Ember és magyar = Október 23., 104.
DUTKA Ákos, Ugye komám = Október 23., 42.
EÖRSI István, A félelem = Vérrel virágzó 1956, 102-103.
EÖRSI István, Kőbálvánnyá válva… = Piros a vér a pesti utcán, 273.   
EÖRSI István, Ma húsz éve = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 210.  
EÖRSI István, Méltó a gyűlöletre… = Piros a vér a pesti utcán, 247-248.
EÖRSI István, Milyen jó… = Piros a vér a pesti utcán, 245-246.
EÖRSI István, Szóba se állj vele! = Piros a vér a pesti utcán, 255-257.
EÖRSI István, Szomorú bíztató = Piros a vér a pesti utcán, 274-275.        
FALUDY György, Ezerkilencszázötvenhat, te csillag = Október 23., 288-290.
FALUDY György, Nagy Imre = „Támadó tűz voltunk”, 45-47.
FALUDY György, ’56-os emlék: az osztrák határon = Október 23., 291.
FARKAS Árpád, Nyarak füstje = „Támadó tűz voltunk”, 242-243.
FÁY Ferenc, Jeremiás siralmai (részlet) = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 107-109.
FÁY Ferenc, Missa Hungarica = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 206-208.  
FÁY Ferenc, Októberi halott = Október 23., 181.
FODOR András, Elszántak = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 120-123.  
FODOR József, Viharban = Október 23., 18-19.
FÜST Milán, Szózat a sírból… = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 110-111.
GÁCS András, Siratóének = Október 23., 171.
GÁL Sándor, Könyörgés = Október 23., 242-243.  
GAZDAG Erzsi, Ifjúság, te vagy a csillagunk = Október 23., 47-48.
GÉRECZ Attila, Karácsonyi ének a börtönben = „Támadó tűz voltunk”, 81-82.
GÉRECZ Attila, Örök arcunk = Gérecz Attila, a költő – 1956 mártírja, Stádium, Bp., 1991, 90-91.
GÉRECZ Attila, Kenyéren és vizen = „Támadó tűz voltunk”, 82.
GÖMÖRI György, Aki még hisz, az így könyörög = „Támadó tűz voltunk”, 115.
GÖMÖRI György, Asconai elégia = Október 23., 300-301.  
GÖMÖRI György, Két vers = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 174-175.  
GÖMÖRI György, Válasz a kesergőknek = Október 23., 20.
GÖRGEY Gábor, Requiem, 1956 = Piros a vér a pesti utcán, 279-281.
GYÖNGYÖSSY Imre, Embert teremtünk végre = Október 23., 101.
GYURKOVICS Tibor, Srác, 56 = Október 23., 354-355.
HÁMORY Zoltán, Forradalmi fohász = Október 23., 103.
HUDY Ferenc, Októberi március = Október 23., 21.
IANCU Laura, A naplemente története = „Támadó tűz voltunk”, 280.
IANCU Laura, Este a faluban (9.) = „Támadó tűz voltunk”, 281-282.   
ILLYÉS Gyula, Egy mondat a zsarnokságról = Október 23., 129-135.
JANKOVICH Ferenc, Forradalom = Október 23., 95-97.
JANKOVICH Ferenc, Idei hó = Piros a vér a pesti utcán, 293-295.
JOBBÁGY Károly, A rádió mellett = Október 23., 27-28.
JOBBÁGY Károly, Felkelt a nép… = Október 23., 29-30.
JÓKAI Anna, Krónikás ének 1956-2006 = „Támadó tűz voltunk”, 93-104.
JUHÁSZ Ferenc, Egy éposz első sorai = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 136-138.
JUHÁSZ Ferenc, Krisztus levétele a keresztről, Pannon, Bp., 1993
JUSTUS László, Beszélgetés a miniszterelnökkel = Október 23., 292.
KABDEBÓ Tamás, Memento libertatem = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 154-155.
KALÁSZ Márton, A síroknál = „Támadó tűz voltunk”, 116.  
KÁLDI János, 1956. október 23. = Október 23., 22.
KANNÁS Alajos, A csók már nem segít = Vérrel virágzó 1956, 110.
KANNÁS Alajos, Biztatás = Vérrel virágzó 1956, 110.  
KANNÁS Alajos, ENSZ = Vérrel virágzó 1956, 111.  
KANNÁS Alajos, Hazám = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 82-86.   
KANNÁS Alajos, Lábnyomok a hóban, Vérrel virágzó 1956, 111.
KÁNYÁDI Sándor, Naplótöredék = „Támadó tűz voltunk”, 83.  
KÁRPÁTI Kamil, A szabadsághoz = „Támadó tűz voltunk”, 84.  
KÁRPÁTI Kamil, Síp = K. K., „Örök arcunk” 1956, Stádium, Bp., 2006, 51.
KÁRPÁTI Kamil, Kivetettem… = K. K., „Örök arcunk” 1956, 52.
KÁRPÁTI Kamil, Álom = K. K., „Örök arcunk” 1956, 53-54.
KÁRPÁTI Kamil, Emberarcú század, huszadik (1956) = K. K., „Örök arcunk” 1956, 54.
KÁRPÁTI Kamil, A fehér = K. K., „Örök arcunk” 1956, 55.
KÁRPÁTI Kamil, Sirató 1956-ban = K. K., „Örök arcunk” 1956, 56-57.
KÁRPÁTI Kamil, 1956 halottja = K. K., „Örök arcunk” 1956, 57-58.
KÁRPÁTI Kamil, A Kerepesi úti temetőben = K. K., „Örök arcunk” 1956, 59.
KÁRPÁTI Kamil, Madárszülőmnek szárnya (V., VII., VIII.) = K. K., „Örök arcunk” 1956, 60-64.
KÁRPÁTI Kamil, A forradalom angyalai = K. K., A szentek bevonulása a városba, Stádium, Bp., 1996, 51-53.
KÁRPÁTI Zoltán, Magyar október = Október 23., 39-40.
KASSÁK Lajos, A diktátor = Október 23., 139.
KASSÁK Lajos, Az áruló = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 95.
KASSÁK Lajos, Egy fal árnyékában = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 96.
KASSÁK Lajos, Egy elsötétített ház = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 96-97.
KASSÁK Lajos, Jóreménnyel = Vérrel virágzó 1956, 173.
KASSÁK Lajos, Rézkarc = Vérrel virágzó 1956, 114.   
KASSÁK Lajos, Változó idők = K. L., Válogatott versek, Unikornis Kiadó, Bp., 1995, 290.
KASSÁK Lajos, Vihar után =  K. L., Válogatott versek, 290-291.
KÉPES Géza, A gondolat szabad = Vérrel virágzó 1956, 93-95.
KÉPES Géza, Hajnali dobajok = Október 23., 235-236.  
KÉPES Géza, Novemberi éj = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 102.
KÉPES Géza, Tankparádé = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 101-102.   
KERÉK Imre, Villanások az ötvenes évekből, Magyar Napló 2016/10., 37.
KIBÉDI VARGA Áron, Fohász 1957-ben = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 118-119.
KISS Anna, Fabula = „Támadó tűz voltunk”, 155.
KISS Anna, Genézis = „Támadó tűz voltunk”, 155-158.  
KISS Anna, Októberek = „Támadó tűz voltunk”, 159-161.
KISS Benedek, Csukom a szemedet =„Támadó tűz voltunk”, 227.
KISS Benedek, Októberi vers = „Támadó tűz voltunk”, 228.
KISS Benedek, Sötétlik Világos, avagy a költő lázálma a kukoricásban =„Támadó tűz voltunk”, 226.
KISS Dénes, Átlőtt szívvel = „Támadó tűz voltunk”, 141.
KISS Dénes, Október, drága véradó = Vérrel virágzó 1956, 223-224.
KISS Dénes, Suhanc ballada = Október 23., 322.
KISS Dénes, Szent, őszi gyász = Október 23., 378.  
KISS Dénes, Velünk, vagy ellenünk = Október 23., 12-13.
KISS Tamás, Ez történt… = Piros a vér a pesti utcán, 243-244.
KOCSIS Gábor, Évforduló = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 134-135.
KODOLÁNYI Gyula, 1956 = „Támadó tűz voltunk”, 199.
KODOLÁNYI Gyula, Örök 1956 = „Támadó tűz voltunk”, 198.
KÓNYA Lajos, A magyarokhoz = Október 23., 140-141.
KOVÁCS István, Ezerkilencszázötvenhat = Október 23., 263-264.
KUCZKA Péter, A kivégzettek paradicsoma = Vérrel virágzó 1956, 145.
KUCZKA Péter, 1957. június 30. = Vérrel virágzó 1956, 132-133.
KUCZKA Péter, Hajnali négykor… = Október 23., 296-297.  
KUNSZERY Gyula: Bálványdöntés = Október 23., 105.
LAKATOS István, A fiatalokhoz = Október 23., 14-15.
LAKATOS István, Forradalom = Október 23., 49.
LAKATOS István, In memoriam = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 206.
LEZSÁK Sándor, Forduló évek, Hitel, 2016/4., 3.
LEZSÁK Sándor, Apám arcát keresem, Hitel, 2016/4., 4-5.  
LEZSÁK Sándor, Mindszenty beszél a rádióban, Hitel, 2016/4., 5.
LEZSÁK Sándor, Vasárnap reggel, Hitel, 2016/4., 6-7.
LEZSÁK Sándor, Az én tanító nénim, Hitel, 2016/4., 7-8.
LEZSÁK Sándor, Egyszer egy ruszki tank, Hitel, 2016/4., 9-10.
LEZSÁK Sándor, Misi, a puska és a lódenkabát, Hitel, 2016/4., 11-12.
LEZSÁK Sándor, Krónika, december, 1956, Hitel, 2016/4., 13.
MAKKAI Ádám, Hajh, bősz Attila = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 156-157.  
MAKKAI Ádám, Kegyelem = „Támadó tűz voltunk”, 122-131.
MÁRAI Sándor, Mennyből az angyal = Október 23., 271-273.
MARSALL László, Az elhasadt idő = Október 23., 359-360.
MÉSZÖLY Dezső, San Salvador énekek = Vérrel virágzó 1956, 168-170.
MEZEY Katalin, Október = „Támadó tűz voltunk”, 229.
MEZEY Katalin, Október hazalátogat =„Támadó tűz voltunk”, 229-230.  
MÓZSI Ferenc, Hősök nélkül = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 161-162.    
NAGY Gáspár, A Fiú naplójából = Október 23., 332.
NAGY Gáspár, Fénylő arcok és tükörképek = N. G., 1956 fénylő arcai, Püski, Bp., 2006, 6-68.
NAGY Gáspár, Láthatatlan kőre véstem… = „Támadó tűz voltunk”, 262-263.  
NAGY Gáspár, Magyar abszurd = „Támadó tűz voltunk”, 260-261.
NAGY Gáspár, Október végi tiszta lángok = N. G., 1956 fénylő arcai, 70-116.  
NAGY Gáspár, Ők már kivárják = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 212.  
NAGY Gáspár, Öröknyár: elmúltam kilenc éves = Október 23., 333.
NAGY Gáspár, Söprik a reményt = „Támadó tűz voltunk”, 263-265.    
NAGY László, A város címere = Vérrel virágzó 1956, 75-77.
NAGY László, Karácsony, fekete glória = Október 23., 269.  
NAGY László, Varjú-koszorú = Október 23., 203.
NAGY László, Vendégek jövetele = Vérrel virágzó 1956, 78-79.
NEMES NAGY Ágnes, Ekhnáton éjszakája = N. N. Á., Napforduló, Magvető, Bp., 1967, 60-63.
NÉMETH Emil, Tankok éjjeli vonulása = Október 23., 35.
NÉMETH László, A tortura s felnégyelés, Holmi, 1989/1., 7.
OBERSOVSZKY Gyula, A falak négyszögére kék… = „Támadó tűz voltunk”, 71.  
OBERSOVSZKY Gyula, A siralomházból 1957-58 = Október 23., 299.
OBERSOVSZKY Géza, Csillagok ülnek = „Támadó tűz voltunk”, 71.
OBERSOVSZKY Gyula, Hogy érdemeket szereztem ’56-ban = Vérrel virágzó 1956, 171-172.   
OBERSOVSZKY Gyula, Kik vagytok ti = Október 23., 294.
OLÁH János, A budai hegyek alatt =„Támadó tűz voltunk”, 200-201.
OLÁH János, A csobbanó, hideg kútba =„Támadó tűz voltunk”, 205-207.
OLÁH János, Kilenc lovam = „Támadó tűz voltunk”, 201-204.
OLÁH János, Tarkón lőtt ősz =„Támadó tűz voltunk”, 207-208.
ORAVECZ Imre, 1956 =„Támadó tűz voltunk”, 236-237.
ORAVECZ Imre, Látogatók =„Támadó tűz voltunk”, 237-238.
PÁKOLITZ István, Mezsgyekő = Piros a vér a pesti utcán, 226-227.
PAPP Tibor, a költő első levele = P. T., emlékmeder. vizuális költemények, Parnasszus, Bp., 2016, 7-17.
PÁSKÁNDI Géza, Nem igaz! = „Támadó tűz voltunk”, 110-111.
PÁSKÁNDI Géza, Veronika-kendő = Október 23., 182.
PÉNTEK Imre, 56 őszén = „Támadó tűz voltunk”, 219-220.
PETŐFI Attila, Üzenet az oroszokhoz = Október 23., 204.
PETRI György, A 301-es parcelláról = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 211.
PETRI György, A kis októberi forradalom 24. évfordulójára = Október 23., 331.  
PETRI György, Karácsony 1956 (részlet) = Október 23., 274.
PETRI György, Nagy Imréről = Október 23., 313.  
RATKÓ József, Forradalmi napló, Magyar Napló, 2016/10., 24-25.
RATKÓ József, Három év után = R. J. Összes művei I. (Versek), Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2000, 403-404.
RATKÓ József, Törvénytelen halottaim = R. J. Összes művei I. (Versek), 180-186.
RÓZSA Endre, Fillér és csillag = „Támadó tűz voltunk”, 188-189.
SAÁRY Éva, Október 23. = Október 23., 329-330.  
SERFŐZŐ Simon, Hiába sulykolták = „Támadó tűz voltunk”, 221-222.
SERFŐZŐ Simon, Megfizettették = „Támadó tűz voltunk”, 222.
SERFŐZŐ Simon, Ismét = „Támadó tűz voltunk”, 223.
SÍK Sándor, Egy fiú fekszik = Október 23., 172.
SIKLÓS István, Csönd erdeje előtt = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 166-174.
SIMAI Mihály, …és Magyarország talpraállt (48 sor 56-ból) = S. M., Végtelen vonzásban, Lazi, Szeged, 2016, 24-25.
SINKA István, Ének 56 karácsonyára = Október 23., 268.
SINKA István, Százezer udvar = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 19.  
SINKA István, Szépítő júniushoz = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 205.   
SINKA István, Üdv néked ifjúság = Október 23., 99.
SIPOS Gyula, A hazugság = „Támadó tűz voltunk”, 64.  
SIPOS Gyula, A halottak = Vérrel virágzó 1956, 153.
SIPOS Gyula, Egy orosz katonáról  = Október 23., 17.
SIPOS Gyula, Zrínyi akadémisták = Vérrel virágzó 1956, 96.
SOLYMOS Ida, 1956. október = Október 23., 24-26.
SOMLYÓ György, Budapest, 1956. karácsony = Október 23., 270.
SULYOK Vince, Fekete napok = „Támadó tűz voltunk”, 105-106.
SULYOK Vince, Félhangra = Vérrel virágzó 1956,135.  
SULYOK Vince, Jaj! = „Támadó tűz voltunk”, 105.
SULYOK Vince, Menekülés = Vérrel virágzó 1956, 134.  
SULYOK Vince, Siratóének = Október 23., 317-318.  
SZABÓ Lőrinc, Meglepetések = Október 23., 285-287.  
SZENTMIHÁLYI Szabó Péter, Arccal lefelé = Október 23., 184.
SZENTMIHÁLYI Szabó Péter, Egy pesti srác dala = Október 23., 185.
SZEPESI Attila, Maléter = „Támadó tűz voltunk”, 224-225.
SZEPESI Attila, Ostorfák = Sz. A., 56 vers, Nap Kiadó, 2016, 5.
SZEPESI Attila, Szobrok = 56 vers, 6.
SZEPESI Attila, Egy kis heraldika = 56 vers, 8.
SZEPESI Attila, A rádiónál = 56 vers, 9.
SZEPESI Attila, Fáklyák = 56 vers, 10.
SZEPESI Attila, Talpfáról talpfára = 56 vers, 12.
SZEPESI Attila, Tintanyaló = 56 vers, 13.
SZEPESI Attila, Szappankereső = 56 vers, 14.
SZEPESI Attila, Szent Johanna = 56 vers, 16.
SZEPESI Attila, Halálba menetelők = 56 vers, 17.
SZEPESI Attila, Csöpi baba = 56 vers, 18.
SZEPESI Attila, Egy asszony = 56 vers, 20.
SZEPESI Attila, Kutyakomédia = 56 vers, 21.
SZEPESI Attila, Körúti fák = 56 vers, 22.
SZEPESI Attila, Ilkovics = 56 vers,  24.
SZEPESI Attila, A szénkupac mögött = 56 vers, 25.
SZEPESI Attila, Furfangos diákok = 56 vers, 26.
SZEPESI Attila, Kazamaták = 56 vers, 27.
SZEPESI Attila, Liszt-rapszódia = 56 vers, 28.
SZEPESI Attila, Köpőcsészék = 56 vers, 30.
SZEPESI Attila, Bábszínház = 56 vers, 31.
SZEPESI Attila, Elnémult harangok = 56 vers, 32.
SZEPESI Attila, Macskazenebona = 56 vers, 34.
SZEPESI Attila, Cukorspárga = 56 vers, 35.
SZEPESI Attila, Két csatakos gebe = 56 vers, 36.
SZEPESI Attila, Gázlámpák = 56 vers, 38.
SZEPESI Attila, Macska-cserebere = 56 vers, 39.
SZEPESI Attila, Zakatolók = 56 vers, 40.
SZEPESI Attila, Boszorkányseprű = 56 vers, 42.
SZEPESI Attila, Dániel az oroszlánok vermében = 56 vers, 43.
SZEPESI Attila, Fekete rókaprém = 56 vers, 44.
SZEPESI Attila, Keringő = 56 vers, 46.
SZEPESI Attila, A víg utcai lányok = 56 vers, 47.
SZEPESI Attila, Egy kiskatona = 56 vers, 48.
SZEPESI Attila, Jób = 56 vers, 50.
SZEPESI Attila, Lánctalpak = 56 vers, 51.
SZEPESI Attila, Pókhasú indiánok = 56 vers, 52.  
SZEPESI Attila, Kodály háza előtt = 56 vers, 54.
SZEPESI Attila, Dugó Dani = 56 vers, 55.
SZEPESI Attila, Elásott fegyverek = 56 vers, 56.
SZEPESI Attila, A kis francia = 56 vers, 58.  
SZEPESI Attila, A szent József plébániatemplom = 56 vers, 59.   
SZEPESI Attila, Piros paprikavirágok = 56 vers, 60.
SZEPESI Attila, Bütyök = 56 vers, 62.
SZEPESI Attila, Pinceablak = 56 vers, 63.  
SZEPESI Attila, Elefántcsont billentyűk = 56 vers, 64.
SZEPESI Attila, Sérült gyerekek otthona = 56 vers, 66.
SZEPESI Attila, Csiszegő-csoszogó = 56 vers, 67.
SZEPESI Attila, Jampecek = 56 vers, 68.
SZEPESI Attila, Ceveró = 56 vers, 70.
SZEPESI Attila, Kopácsolás = 56 vers, 71.  
SZEPESI Attila, Falábú Jancsi = 56 vers, 72.   
SZEPESI Attila, Bagolyvár = 56 vers, 73.   
SZEPESI Attila, Vasvödör = 56 vers, 74.
SZEPESI Attila, Szebb jövő = 56 vers, 75.
SZEPESI Attila, Babilon vizeinél = 56 vers, 76.
SZŐCS Géza, A pesti srácok = „Támadó tűz voltunk”, 277-278.  
SZŐCS Géza, Ballada falábú Jancsiról = „Támadó tűz voltunk”, 278-279.  
TAKÁCS Zsuzsa, Június tizenhatodika = „Támadó tűz voltunk”, 153-154.   
TAMÁS Ervin, Sírkő helyett… = Október 23., 94.
TAMÁS Menyhért, Tamási Áron hajnali imája, Magyar Napló, 2016/10., 36-37.
TAMÁSI Lajos, A rend = Vérrel virágzó 1956, 131.
TAMÁSI Lajos, Egy körúti sírkeresztre = Piros a vér a pesti utcán, 234-235.  
TAMÁSI Lajos, Halottak napja = Október 23., 174-175.
TAMÁSI Lajos, Piros a vér a pesti utcán = Október 23., 44-45.
TOLLAS Tibor, Bebádogoznak minden ablakot = „Támadó tűz voltunk”, 60-61.  
TOLLAS Tibor, Beszélő. Az ötvenhatban elesett Gérecz Attila emlékére = Október 23., 326-328.  
TOLLAS Tibor, Emlékbeszéd egy ifjú harcos felett = Október 23., 356-358.
TOLLAS Tibor, Mindszenty = „Támadó tűz voltunk”, 63.  
TOLLAS Tibor, Október 23. = Október 23., 23.
TOLLAS Tibor, Túlélők = Október 23., 176.
TORNAI József, A fekete-fehér kutyák = „Támadó tűz voltunk”, 74.
TÓTH Bálint, Magyar litánia = Október 23., 334-335.  
TÓTH Bálint, Örök béke = Október 23., 364. 
TÓTH Bálint, Reggel a hóhér = „Támadó tűz voltunk”, 85.
TÓTH Éva, Emlékvers = Vérrel virágzó 1956, 213-219.
TŐZSÉR Árpád, A forradalmakról és a lélekről faggatják = „Támadó tűz voltunk”, 132-133.
TŐZSÉR Árpád, Őszi világ – őszi szemmel = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 124-126.  
TURCSÁNY Péter, Mi így emlékezünk = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 204-205.  
TŰZ Tamás, Megfútták a harsonákat = Október 23., 67-68.
UTASSY József, Hitfogyatkozás = Vérrel virágzó 1956, 188-189.  
UTASSY József, Október = „Támadó tűz voltunk”, 190.   
UTASSY József, Pohárköszöntő = Vérrel virágzó 1956, 190-192.
VARGA Domokos, Krónikás ének 1958-ról = Vérrel virágzó 1956, 141-144.
VASADI Péter, Stigma = Sorsod művészete 2, Stádium, Bp., 2006, 138-139.  
VAS István, Az új Tamás = „Támadó tűz voltunk”, 48-50.  
VAS István, Pesti elégia = V. I. Válogatott versei, Unikornis, Bp., 1999, 130-131.
VÉSZI Endre, Ó, te város = Október 23., 93.
VITÉZ György, Túléltem = Ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 136.
WEÖRES Sándor, Majtény Világos stb. = Október 23., 298.
WEÖRES Sándor, Rapszódia a kivívott szabadságról = „Támadó tűz voltunk”, 52-53.
ZALÁN Tibor, Az ősz pergése = Október 23., 377.  
ZAS Lóránt, Novemberben = Vérrel virágzó 1956, 157-158.
ZELK Zoltán, Feltámadás = Október 23., 361.

All Rights Reserved