Köztéri akció 3 budapesti helyszínen az Irodalmi Újság „forradalmi” számának megjelenésének évfordulóján

Időpont: 2016. november 2.
Helyszínek: Deák tér, Madách tér, Fővám tér

A Magyar Írószövetség “villámcsődületével” arra kívántuk felhívni a járókelők figyelmét három forgalmas budapesti köztéren az 1956-os forradalom 60. évfordulóján, hogy az akkori költők és írók milyen fontos szerepet játszottak a forradalom szellemi előkészítésében és az októberi eseményekben.

Ezt az eseménysort szövetségünk akkori lapjának, az Irodalmi Újság forradalmi számának megjelenése napjára, vagyis november 2-ra időzítettük, ezzel is jelezvén tiszteletünket elődeink bátor helytállásáért.

Dramaturgia:
A „rikkancs” – Mikos Ákos rádiós műsorvezető és slammer – korabeli öltözetben régi újságárusokra jellemző mondatokkal hívta fel a járókelők figyelmét az akcióra és annak témájára, közben idézeteket mondott az újságból. A hangerőt egy megafonnal biztosítottuk. Mindeközben a hostesek az Irodalmi Újság reprint számait és szövetségünk 1956-os programfüzetét osztogatták a bátrabb és kíváncsibb természetű érdeklődőknek. A gyerekek lufit is kaptak. A turistákat angolul tájékoztattuk az eseményről.
A program zárásaként a megmaradt lufikat égnek eresztettük.

Az Irodalmi Újság forradalmi számáról:
A Magyar Írószövetség lapja volt, amelyben 1953-tól egyre bírálóbb cikkek jelentek meg a rendszer ellen. Sokan olvasták, a forradalom napjaiban kézről kézre is járt. Október 23-án külön röplapot bocsátott ki a nemzet követeléseivel. November 2-i, ún. „forradalmi” számában jelent meg először Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című verse, amit eredetileg 1950-ben írt. Vagy a másik elhíresült vers: Tamási Lajos Piros a vér a pesti utcánja. Vagy Németh László Emelkedő nemzet című írása, amelyben kimondta, hogy ezúttal nem a népnek kell követnie a költőt, mint Petőfi idejében, hanem fordítva: a költőknek és íróknak kell a nép mögé állniuk, és segíteniük erőfeszítéseit. De írt ebbe a számba Déry Tibor, Füst Milán, Kassák Lajos, Szabó Lőrinc, Tamási Áron is.

All Rights Reserved