A Magyar Írószövetség kültéri kiállítása az 1956-os forradalom 60. évfordulóján

„A magyar írók a történelem nyílt színpadára vitték azt a harcot, amely régóta folyik titkon s elkeseredve a szovjet tömb pártszékházaiban. Nyílt színre vitték az egyén kétségbeesett önvédelmi harcát a megromlott forradalmi rendszerek és zsarnoksággá fajult népuralom ellen.”
(Cs. Szabó László: Írók a forradalomban, 1957)

Időpont: 2016. október 5.
Helyszín: Magyar Írószövetség, udvar

Megnyitó
A vendégeket köszöntötte: Szentmártoni János költő, a Magyar Írószövetség elnöke
A kiállítást megnyitotta: Lezsák Sándor költő, a Magyar Országgyűlés alelnöke
A kiállítást bemutatta: Benkő Andrea muzeológus
Közreműködött: Lázár Balázs színművész, aki Buda Ferenc Rend című versét tolmácsolta

A kiállításról
Kiállításunk a magyar írótársadalom azon írói és költői előtt tisztelgett, akik aktív szerepet vállaltak az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemi előkészítésében. Bátor helytállásukért, a forradalomban való részvételükért börtönbüntetésben, meghurcoltatásban, szilenciumban, zaklatásban volt részük. Volt, aki életével fizetett a magyar szabadságért.

A Magyar Írók Szövetsége – a mai Magyar Írószövetség – 1956-ban vált az írók társadalmi felelősségét kifejező intézménnyé a totalitárius hatalommal szemben. A reformok, majd később a forradalom és a demokrácia eszméit következetesen vállalva szerzett tekintélyt a társadalom minden rétegében. Ha ténylegesen nem az írók robbantották is ki és vívták meg a szabadságharcot, szavaik, alkotásaik termékenyítően hatottak a diákságra, az értelmiségre, a munkásságra. Az utcákon és barikádokon harcoló nép heroikus küzdelme pedig csodálattal töltötte el az írókat, akik a forradalom sárba tiprása után igyekeztek fékezni a megtorlást.

Az ő példájukat idézte meg képekben és szavakban az emlékezet, útmutatóul a következő nemzedékeknek.

A Magyar Írószövetség székházának Bajza utcai és Városligeti fasori frontján látható kerítés-kiállításon a következő alkotók tűntek fel portréik, életrajzaik és idézeteik tükrében: Buda Ferenc, Déry Tibor, Fekete Gyula, Gérecz Attila, Háy Gyula, Illyés Gyula, Lakatos István, Németh László, Páskándi Géza, Tamási Áron, Tóbiás Áron, Veres Péter, Zelk Zoltán.

Összeállította: Benkő Andrea muzeológus
Szerkesztette: Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke
Grafika: Gréger Zsolt

Csatolt dokumentumok:

A kiállítás szöveganyaga

All Rights Reserved